ProduktyTechnologieSkartaceKontakty

 

Otrokovické papírny byly založeny panem Tomášem Baťou v roce 1932 jako součást jeho obuvnických závodů. Výroba byla zaměřena především na potřeby obuvnického průmyslu. V pozdějších letech vyráběly papírny pod hlavičkou obuvnického gigantu SVIT. Úspěšný rozvoj firmy umožnil postupné rozšíření sortimentu výrobků v oblasti obalové techniky. V roce 1994 proběhla privatizace a Otrokovické papírny se staly akciovou společností. O rok později vznikly, vyčleněním z Otrokovických papíren, firmy Cardboard, s.r.o. a Pokart. Všechny tři firmy úzce spolupracovaly na výrobě lepenky, kartonáže a krabic. Od roku 2004 Otrokovické papírny a.s. vyrábí pouze hladkou strojní lepenku. Modernizací výroby a nákupem nových technologií udržují papírny krok se současnými evropskými trendy ve výrobě lepenek. Otrokovické papírny a.s. jsou největším výrobcem hladké strojní lepenky v České republice. V říjnu roku 2000 byla společnost Otrokovické papírny a.s. certifikována v rámci systému managmentu jakosti normou ISO9001. Firma je rovněž oprávněna používat ochrannou známku ECO-PACK a znak plné recyklovatelnosti RESY.

 

Od 1.1.2014 je novým majitelem kartonového stroje, výrobních a skladovacích prostor i lidských zdrojů firma Cardboard s. r. o.

Vyrábíme plné strojní lepenky v plošných hmotnostech 300 - 900 g/m2 a lepenky slepované 1050 - 1850 g/m2.